Eigenschappen

Voor Stad Gent werden op de Korenmarkt twee nieuwe kunstwerken geplaatst. Het project omvatte enerzijds de pure bouwkundige werken. De bestaande fundamenten werden afgebroken en vervangen door nieuwe paalfunderingen ter ondersteuning van de kunstwerken. Anderzijds werd ook de volledige coördinatie en communicatie met alle belanghebbende en betrokken partijen (De Lijn, Ivago, Nutsmaatschappijen, Politie diensten, restaurants, …) door ons uitgevoerd. De werfzones werden gedurende het project telkens afgesteld op de noden van het stadsleven zodoende dat de impact van de werken minimaal was.

Over project

Opdrachtgever Stad Gent
Uitvoering Augustus tot Oktober 2017
Architect